Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter 2020

Kulturföreningen Klubb DÖD

Policy för behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning i kraft, vilket ställer hårdare krav på hantering av personuppgifter. Nedan följer en redogörelse för vilka personuppgifter som hanteras av Klubb DÖD och i vilka ändamål. Det är föreningens styrelse som ansvarar för att dataskyddsförordningen följs. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@klubbdod.se.

 1. Hur hanterar vi dina personuppgifter?

  För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi samlar inte in fler uppgifter än vad vi behöver. Genom att bli medlem eller beställa biljetter till event arrangerade av Klubb DÖD, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Klubb DÖD använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. För att kunna erbjuda dig våra tjänster, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Som besökare på våra event kan du komma att förekomma på fotografier och inspelningar, till exempel för dokumentation av konserter. Dessa kan komma att användas på exempelvis Facebook, Instagram, vår hemsida och på tryckta affischer. Du kan komma att bli nämnd vid namn på hemsidan eller sociala medier om du medverkat som DJ på något av våra event.

 2. Hur sker insamling och användandet av data?

  Information som du ger till oss.
  Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv eller ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du blir medlem, köper biljetter till konserter eller kontaktar oss på vår hemsida, per e-post eller via sociala medier. Denna information kan vara:

  Person- och kontaktinformation – namn, personnummer, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll eller din arbetsplats.

  Betalningsinformation – fakturaadress, referensperson eller annan faktureringsinformation.

  Information som vi samlar in om dig.
  Klubb DÖD erbjuder ett medlemskap och för därmed ett medlemsregister. Genom att medlemsansökan skickas in och att medlemskapet betalas accepterar du att Klubb DÖD sparar dina personuppgifter i medlemsregistret och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan.

  När du köper biljetter till våra event hanteras dina personuppgifter av en tredje part exempelvis externa biljettleverantörer såsom Tickster.com och Billetto.com.

 3. För vilka ändamål behandlas dina personuppgifter?

  Dina medlemsuppgifter är grunden för en bra service. Vi lagrar dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap och ge dig tillgång till dina medlemserbjudanden.

  Hanteringen av personuppgifter inom Klubb DÖD sker för följande ändamål:
  – för att möjliggöra utskick av information kring vår verksamhet och medlemsförmåner.
  – för att dokumentera arrangemang (videor och fotografier).

  Vi använder dina personuppgifter enbart för att kunna genomföra våra event och förbättra våra plattformar. När du köper varor (merchandise) eller tjänster (arrangemang) av oss hanterar vi personuppgifter i form av namn, adress, e-post och telefonnummer. Om du uppger specialkost, allergier eller andra personuppgifter i din kontakt med oss kan det innebära att vi hanterar dem också. Vi hanterar uppgifterna för att kunna utföra våra event på bästa möjliga sätt.

  När du kontaktar oss via vår hemsida, e-post eller telefon hanterar vi personuppgifter i form av namn, e-post och telefonnummer. Om du uppger andra personuppgifter i din kontakt med oss kan det innebära att vi hanterar dem också. Vi hanterar uppgifterna för att kunna utföra våra event eller för att det ligger i vårt berättigade intresse.

  När du får information eller erbjudanden från oss via sociala medier hanterar vi din statistik för hur du öppnar och klickar på vår hemsida. Vi hanterar bara dessa uppgifter om du har givit oss vårt samtycke.

  Vi kan också hantera dina personuppgifter i form av bild, film eller ljudupptagning där du är identifierbar i något av dessa format. Om du figurerar på bild, film eller ljudupptagning är det för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag, för att det ligger i vårt intresse eller för att du har gett oss ditt samtycke.

 4. Vilka kan Klubb DÖD komma att dela dina personuppgifter med?
  Vi kan behöva dela din information med externa samarbetspartners för att kunna utföra våra event. Vi kan också behöva dela information med myndigheter om vi måste göra det enligt lag. I övrigt är behandlande personuppgifter inte tillgängliga för utomstående parter.Medlemsregistret används inte till annat än för information till föreningens ledning, exempelvis för att kunna sammanställa utskick med information kring medlemserbjudanden eller inbetalningsuppgifter av medlemsavgift.I samband med att föreningens styrelse konstitueras utses en registeransvarig inom föreningen. Dennes uppgift är att:
  – föra in i registret de uppgifter som beskrivs nedan.
  – uppdatera registret när ändringar av uppgifter tillkommer.
  – ta bort de personuppgifter som inte är aktuella, till exempel om en person upphör att vara medlem.
 5. Hur länge sparas personuppgifterna?

  Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in och så länge det krävs enligt olika lagar, till exempel redovisningslagen.

  I fysisk och digital dokumentation som exempelvis fotografier, filmer och artiklar (gäller till exempelnamn och bilder), kvarstår de uppgifter som du har godkänt under gällande verksamhetsår så länge som dokumentationen sparas.

 6. Vilka är dina rättigheter?

  Rätt att bli informerad.
  Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som Klubb DÖD har om dig, om ändamålen med behandlingen och om vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut till. Om du motsätter dig behandlingen av dina personuppgifter kan du invända mot detta genom att skriftligen meddela styrelsen via info@klubbdod.se. Styrelsen kommer då att göra en intresseavvägning och meddela dig resultatet av denna prövning.

  De uppgifter som finns i medlemsregistret som den berörde medlemmen skall kunna få ta del av är: namn, personnummer (sex första siffrorna), bostadsadress, ort, telefonnummer, e-postadress och medlemsavgift.

  De personuppgifter som du lämnar kommer bara att nyttjas av oss internt. Vi kommer inte att lämna ut dem till någon annan eller publicera dessa offentligt. Om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig, var god mejla oss för ett utdrag ur vår medlemslista. I övrigt får personuppgifter i medlemsregistret endast delges skattemyndigheten om de begär detta.

  Rätten att få information korrigerad.
  Om du vill ändra eller korrigera några av dina personuppgifter kan du göra det genom att kontakta styrelsen via info@klubbdod.se.

  Rätten att bli raderad.
  Du har rätt att få dina personuppgifter raderade när de inte längre behövs för det ändamål de samlades in för.

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 1 jan 2020.

Adress

Klubb DÖD
Kryddgränd 4
123 58 Farsta

Telefon

+46735728908

Organisationsnr

802487-7931

E-post/Webbplats

info@klubbdod.se
www.klubbdod.se